Verantwoording

Elk jaar legt de SAB verantwoording af. Dat gebeurt door middel van een jaarverslag. Controle vindt jaarlijks plaats. Zowel de Inspectie van het Onderwijs als de accountant lichten het document door. Na goedkeuring plaatsen we het jaarverslag op de site. U ziet de laatste drie exemplaren.

 

Meer weten?