De SAB is een leuke, kleinschalige neutraal-bijzondere school.

En dat zijn we al vanaf 1924. Het is een school met een rijke historie, gericht op een mooie toekomst!

Op de SAB leren de kinderen optimaal hun talenten te ontdekken, te ontwikkelen én te gebruiken. Daar hebben we bewezen goede en spannende methodieken voor.

Waarom lukt het vaak zo goed?

1.

De groepen zijn klein (gemiddeld 20 leerlingen), veel speciale aandacht voor de leerlingen.

2.

Er wordt veel gebruik gemaakt van specialisten (vakleerkrachten voor muziek, beeldende vorming, begaafdenonderwijs, bewegingsonderwijs).

3.

Tijdens beeldendevormings- en gymlessen wordt de groep gesplitst zodat de groepsleerkracht maar een halve groep hoeft te bedienen, extra aandacht voor het individu.

4.

Het International Primary Curriculum is dé methode voor projectmatig werken aan wereldoriëntatie, burgerschap en kunst. Daar zit veel feitenkennis in, maar vooral leren de leerlingen hoe zij het beste leren en kunnen blijven leren, de 21ste-eeuwse vaardigheden.

 

Internationaal

Tel daar het internationaal karakter van de school bij op - Engels in alle jaargroepen, IPC -, en de prachtige ligging in het groen van Aerdenhout temidden van vele ondernemers.


De Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld heeft iedereen veel te bieden!