“Opvoeden doen we samen”

Het is voor leerlingen belangrijk dat we goed samenwerken. U bent tenslotte de specialist van uw kind, u heeft uw kind vanaf de geboorte zien groeien.

Wij zijn de specialisten van uw kind, samen met andere leerlingen in een groep. Belangrijke informatie die samen moet komen!

Ouderparticipatie

De SAB wil de ouders van leerlingen graag bij de school en het onderwijs betrekken.

Dat gebeurt op veel verschillende manieren. Dit kan zijn vanuit projecten, excursies, commissie en dergelijke. Ook de bibliotheek wordt bijvoorbeeld geheel door ouders gedraaid.

Iedere groep heeft een contactouder die de leerkracht helpt om ouderhulp te regelen (bij activiteiten binnen en buiten de school) en om mededelingen van de leerkracht (per email) aan de ouders door te geven

Medezeggenschapsraad

Krachtens overheidsvoorschrift heeft iedere school een medezeggenschapsraad (MR). Deze MR wordt op de SAB gevormd door twee leerkrachten en twee gekozen ouders. Elk lid van de MR ondersteunt deze voor de duur van twee jaar. Continuïteit wordt gewaarborgd door elk half jaar om en om een nieuwe ouder of leerkracht te kiezen.

De MR functioneert overeenkomstig een daartoe vastgesteld reglement. In dit reglement wordt onderscheid gemaakt tussen een advies- en een instemmingsbevoegdheid, terwijl bij onenigheid tussen MR en bestuur uiteindelijk een door de overheid ingestelde geschillencommissie betrokken kan worden.

 

Meer weten?