Lezen

Genieten van verhalen en literatuur, we zouden het bijna verleren als je de peilingen volgt. Daar nemen we niet zomaar genoegen mee. We zetten in op leesbeleving. Een teamlid volgt daar een speciale studie voor.

Alle kinderen op de SAB starten de dag met (stil)lezen. Hierbij helpen kinderen uit de bovenbouw jongere kinderen vaak bij. We hebben een uitgebreide eigen bibliotheek die elk jaar nieuwe boeken krijgt. Om het lezen goed onder de knie te krijgen wordt in groep 3 gewerkt met de methode “Lijn 3”. De leesmethode “Station Zuid” (met bijbehorende software) voor voortgezet technisch lezen loopt van groep 4 t/m groep 8. Om het begrip te vergroten volgen we lessen ‘Nieuwsbegrip’.

Schrijven

Meer dan 95 % van alles wat je schrijft als volwassene is uitsluitend voor jezelf bedoeld. Toch is schrijven echt van belang. De fijn-motorische ontwikkeling komt goed op gang en schrijven ondersteunt het inprenten van alles wat je leert. In groep 1 en 2 wordt voor het voorbereidend schrijfonderwijs “Schrijfkriebels” gebruikt. Voor het schrijfonderwijs hebben wij gekozen voor een methode lopend schrift: “Klinkers!”.

Rekenen

Om ons rekenonderwijs naar een nog hoger niveau te tillen zijn we in schooljaar 2022-2023 begonnen met de nieuwe rekenmethode: Getal en Ruimte junior. De leerstof wordt aangeboden op drie verschillende instructie- en verwerkingsniveaus. Ook bij de rekenmethode is software waarmee kinderen de leerstof kunnen oefenen. Verder is er software waarmee de leerkracht de instructie van de rekenlessen op het digibord kan aanbieden. Als aanvulling op de rekenmethode werken wij vanaf groep 4 met een extra werkboekje om redactiesommen te oefenen. In groep 4 en 5 wordt een werkboekje voor klokkijken gebruikt.

Cultuureducatie

Je kan gerust zeggen dat de SAB een creatieve school is. De kunstvakken nemen een belangrijke plaats in binnen de school. Zij spelen in op culturele activiteiten waardoor deze meer diepgang krijgen. Natuurlijk werken wij daarbij samen met professionals en experts. Luisteren, kijken en reflecteren op de kunstuitingen doen we door het presenteren van de werkstukken en optredens in de klas en in de school. Een uitdagende omgeving vinden wij een voorwaarde, daarom hebben wij een groot atelier ingericht voor de beeldende vakken.

Activiteiten en excursies

Soms is het schoollokaal niet de beste leerplek.. Een paar keer per jaar gaan de groepen op excursie. Die uitjes hebben altijd een relatie met de lessen. Niet alle activiteiten worden aan het begin van het schooljaar ingepland, we houden er (financieel en organisatorisch) rekening mee dat we gedurende het schooljaar kunnen aansluiten op actualiteiten.

Wij maken structureel gebruik van het aanbod natuur- en milieueducatie van IJmond en Zuid-Kennemerland. Zo worden er fruitboomgaarden bezocht en spinnenpaden gelopen, de leerlingen gaan met de boswachter de duinen in, bezoeken de Informatieboerderij Zorgvrij en groep 6 gaat 4x per jaar, elk seizoen, naar Thijsse’s Hof. Het aanbod uit het Cultuurmenu Bloemendaal vinden we ook interessant. Per groep betekent dit een bezoek aan een theater of een les of workshop op school. Ook bibliotheek “De Duinrand” in Bloemendaal heeft een aanbod voor het basisonderwijs: per jaar bekijken we welke groepen daar naartoe gaan.

De vreedzame school

We werken graag aan zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van kinderen en daar sluiten de uitgangspunten van de Vreedzame school naadloos bij aan. Kinderen kunnen heel veel en dat willen we zo veel mogelijk benutten. “Een school waar iedereen zich thuis voelt.” Zo’n school willen we zijn! Onze school werkt met het programma van de Vreedzame School. Dit programma levert een bijdrage aan een positief sociaal klimaat en de vorming van actieve en ‘betrokken’ burgers. Wat ons erg aanspreekt is de positieve insteek van de Vreedzame School. In alle groepen wordt gedurende het schooljaar tegelijkertijd aan dezelfde thema’s / blokken gewerkt.

De gezonde school

We vinden een gezonde maaltijd en een gezond tussendoortje ontzettend belangrijk en stimuleren gezond gedrag en goede voeding dan ook graag! De SAB heeft het vignet “Gezonde school”. We hebben het certificaat al op gebied van het thema “welbevinden”, nu is het thema “voeding” aan de beurt. Wij voeren een actief voedingsbeleid. Er is structureel aandacht voor voeding. Op meerdere plaatsen in de school zijn hygiënische watertappunten. Traktaties zijn vanzelfsprekend feestelijk én gezond. Wij zijn dit jaar gestart met de aanleg van een moestuin. Samen met de leerlingenraad wordt het “gezonde-voedings-beleid” verder uitgewerkt. Er wordt gedacht aan uitsluitend groente en fruit als snack met uitzondering van nader af te spreken dagen. Dan mogen er ook andere snacks mee. Via de nieuwsbrief houden we u op de hoogte.