Ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage helpt ons enorm om het onderwijs vorm te geven zoals wij dat willen. Zo worden alle activiteiten, excursies en het onderwijsaanbod van vakleerkrachten gedurende het hele schooljaar van alle groepen gedeeltelijk of geheel bekostigd.

We zijn trots en dankbaar dat wij door dit all inclusive pakket dat voor elk kind op onze school beschikbaar is, iets extra’s kunnen doen.

Zomaar een greep

Begeleide spelactiviteiten op het schoolplein in de middagpauze door medewerkers van Ludios https://www.ludios.nl/voor-scholen

SAB gymshirt en SAB gymtas

Ondersteuning vakleerkrachten voor muziek, lichamelijke opvoeding en beeldende vorming

Alle jaarlijkse feesten (Koningsdag, Sinterklaas, Kerst, Kinderboekenweek, etc)

Culturele activiteiten (musea, theater, muziek)

Jaarlijks schoolreisje

Meester- en juffendag

 

Meer weten?