Vereniging van algemeen toegankelijk onderwijs

De SAB is in 1924 opgericht door een doortastende groep ouders waarbij gekozen is voor een verenigingsvorm.

Een van de oprichters is Adriaan Floris van Hall, de vader van Gijs en Walraven van Hall, later bekend als ‘De bankiers van het verzet’. Een verenigingsgevoel geeft verbondenheid.

Schoolvereniging

De SAB is een vereniging. Alle ouders zijn lid van de vereniging. De school wordt geleid door de directeur- bestuurder. Gekozen ouders vormen het toezichthoudend bestuur.

Het hoogste orgaan van onze vereniging is de ALV, de Algemene Leden Vergadering. Die vindt doorgaans twee maal per jaar plaats. Daarin wordt verantwoording afgelegd en nieuwe plannen onthuld. Goede directe betrokkenheid, dat past bij de SAB!

Algemeen Toegankelijk Onderwijs

Een school op bijzondere grondslag wordt niet bestuurd door de overheid maar heeft een eigen bestuur met goed gecontroleerde statuten en zelfgekozen bepalingen. De SAB is een school waar algemeen toegankelijk bijzonder onderwijs gegeven wordt.

Dat wil zeggen dat er niet gewerkt wordt vanuit een bepaalde religieuze overtuiging, maar dat er onderwijs gegeven wordt dat uitgaat van de gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwelijke en maatschappelijke stromingen.

De SAB is daarnaast ook een eenpitter. De school is niet aangesloten bij een groter bestuur. Korte lijnen, grote betrokkenheid, kleinschaligheid; daar staan we voor.