Het juiste niveau!

Op de SAB is het normaal dat je op het niveau werkt dat bij je past.

Dat gebeurt door differentiatie in de lessen, maar omdat we een grote groep begaafden hebben op de SAB is daar ook een aparte maatwerkklas voor.

Individuele aandacht

We zijn graag in de klassen met hetzelfde onderwerp bezig, maar niet iedereen doet dan precies hetzelfde. Dat heet met een mooi woord: differentiatie. We geven minimaal op drie niveaus les. Individuele aandacht volgt automatisch uit onze dagelijkse aanpak. Zo is er bij elke instructieles de mogelijkheid tot verlengde instructie voor de leerlingen die het moeilijk vinden of iets gemist hebben. Individuele hulp kunnen we nog uitbreiden tijdens de beeldendevormings- en gymlessen waar een halve groep naar toe gaat. Met die andere helft is het lekker werken!

Maatwerkdag

Er zijn leerlingen waarvan de onderwijsbehoefte niet automatisch in het systeem past. Op onze school zien we veel leerlingen die ver boven het gemiddelde presteren. Voor hen hebben we een maatwerkdag ingesteld. Op deze dag geeft de vakleerkracht prikkelende lessen aan een groep leerlingen die een steuntje in de rug nodig hebben om verdiepende stof te maken. Ook is er gelegenheid om met gelijkgestemden te overleggen. Hoe leer jij precies? Wat heb je nodig voor de volgende stap? Wat kun je overslaan? Wat je al kunt, hoef je niet meer te leren!