Tevredenheids-onderzoeken

De SAB toetst graag wat de bevindingen van anderen zijn. Het is voor elke organisatie van belang om feedback te krijgen. We zien ouders, leerlingen, de inspectie en een objectief auditbureau als geschikte partners hiervoor. Er is sprake van een vierjaarlijks cyclus:

  • inspectietoezicht
  • tevredenheidsonderzoeken ouders en leerlingen
  • audit
  • tevredenheidsonderzoeken ouders en leerlingen
  • inspectietoezicht…..
  • …. enzovoort