Een school is meer dan een gebouw voor lesuren.

Alle leerlingen barsten van de talenten. Die talenten ontdekken of ontwikkelen ze veelal tijdens het leren op school.

Niet alle activiteiten passen in de geplande lesuren. In de nieuwsbrieven van de school vindt u ook de naschoolse activiteiten.

Workshops en activiteiten

We zijn altijd op zoek naar korte workshops of andere sport/hobby activiteiten aan. Deze workshops en activiteiten vinden plaats na schooltijd en worden gegeven door externe partijen en zij vragen meestal een vergoeding om deel te nemen. Op deze manier kan uw zoon of dochter kennismaken met een bepaalde sport of hobby en kan uw kind zijn/haar talent ontdekken of verder ontwikkelen.