Onze lessen

Goed lesgeven, dat is belangrijk. Op de SAB is het lesaanbod grofweg in twee delen te verdelen. Voor elk deel kiezen we een bewezen goede methodiek. Actieve leerlingen en begeleidende leerkrachten vormen samen het proces.

1. De instrumentele vaardigheden: rekenen, taal, lezen, schrijven enz.

Daarvoor hanteren we door de hele school hetzelfde model, het zogenaamde ‘expliciete directe instructie model’. De kern daarvan is dat leerlingen in de groep met hetzelfde onderwerp bezig kunnen zijn, maar het uitwerken op hun eigen niveau. Onze uitdagende methodieken zijn daarop uitgekozen.

2. Verkenning van de wereld, kunst en cultuur, burgerschap.

Daarvan is IPC en cultuureducatie het hart. Wij noemen dat op de SAB IPC enzo. Het International Primary Curriculum (IPC) is een integraal, thematisch en creatief curriculum voor kinderen van 4-12 jaar Het is onderlegd met een duidelijk leerproces met specifieke leerdoelen voor elk vak en speelt tevens in op een steeds kleiner wordende wereld door doelen voor burgerschap te definiëren.