Internationaal Early Years Curriculum (IEYC) voor groep 1-2

Wij willen leren zo krachtig, effectief en aantrekkelijk mogelijk maken. Ook voor onze jongste leerlingen. Omdat spelen de meest effectieve wijze is om tot ontwikkeling te komen, werken wij met het IEYC-programma. Op die manier wordt optimaal de persoonlijke, emotionele en sociale ontwikkeling gestimuleerd. Binnen de units wordt de beginnende geletterdheid geactiveerd en is er veel aandacht voor beginnende gecijferdheid, het fonemisch bewustzijn, spreken en luisteren. Een bijkomend voordeel van het IEYC is dat kinderen vertrouwd zijn geraakt met de IPC-werkwijze voordat ze naar groep 3 gaan.

International Primary Curriculum - IPC

De kerndoelen halen, wie wil dat nou niet? Door het curriculum van IPC te volgen, worden veel vastgestelde doelen voor het primair onderwijs behaald. Het International Primary Curriculum - IPC - bestaat uit boeiende activerende lessen waarbij verschillende vakgebieden samengaan. Denk aan aardrijkskundige, geschiedkundige, biologische en burgerschapsinvloeden. 'Leren leren' staat in het IPC-curriculum centraal en wordt aangeboden in units. De units hebben een vaste structuur. Elke unit wordt op een inspirerende manier geopend. De opening is bedoeld om kinderen betrokken en enthousiast te maken. Dan volgt de ‘kennisoogst’. Welke kennis en vaardigheden zijn al aanwezig bij de kinderen? Er wordt onder meer gewerkt met mindmaps (visuele schema’s) die kinderen helpen in te zien wat ze al weten van een onderwerp. Dan volgt een uitleg door de leerkracht met oog voor ‘the big picture’. Eenmaal klaar zijn de kinderen voldoende uitgerust om op onderzoek uit te gaan en hun bevindingen te verwerken. De leerkracht is de coach en in de buurt om waar nodig te helpen. Uiteindelijk sluiten we het thema af waarbij de leeropbrengst gevierd wordt.

Minstens zo belangrijk

Er is veel aandacht voor 21ste eeuwse vaardigheden zoals samenwerken, probleemoplossend vermogen, creativiteit, kritisch denken, communiceren. Daarnaast is het curriculum internationaal. Bij elk thema gaan de kinderen ‘de grens over’, wordt het onderwerp vanuit andere culturen belicht en gaan de kinderen op zoek naar overeenkomsten en verschillen met andere landen en culturen. De leerlingen voelen zich echte wereldburgers en dat maakt IPC bijzonder.