Welkom bij de SAB


Een goede, unieke en bijzondere school op een lommerrijke plek in Aerdenhout. Waarom?

Uniek omdat we kleinschalig zijn. Met gemiddeld 27 leerlingen per klas worden we ook wel een ‘knus’ schooltje genoemd.

We volgen de kinderen vanaf de kleuterklas met een leerlingvolgsysteem waardoor we heel goed en snel kunnen zien hoe hun ontwikkeling verloopt op het gebied van kennis opdoen, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de motoriek.

Bijzonder omdat we een vereniging zijn. Hierdoor zijn onze ouders nauw betrokken en participeren ze actief in het schoolleven van hun kinderen;

Bijzonder omdat we een zogeheten IPC (International Primary Curriculum) school zijn.

We zijn een creatieve school. Met regelmaat bezoeken we musea en theater.

Wij hebben een leerlingenraad, waardoor het voor leerlingen mogelijk wordt hun eigen stem te laten horen.

We zijn een school waar neutraal bijzonder onderwijs gegeven wordt. Wij werken niet vanuit een bepaalde religieuze overtuiging.

Tenslotte hebben we een ‘continurooster’ waarbij de tussen schoolse spelactiviteiten worden georganiseerd door ‘Ludios’.

Wilt u kennis maken? Wij nodigen u graag uit voor een gesprek en een persoonlijke rondleiding.

Bel ons voor een afspraak: 023-544 18 52 of stuur een mail naar het secretariaat.

KLEIN

Op een van de mooiste plekjes van Aerdenhout, midden in het groen, ligt het gebouw van de SAB. De SAB is een kleinschalige basisschool in Aerdenhout met allemaal enkelvoudige groepen van gemiddeld 27 leerlingen per klas. Door de klassen relatief klein te houden krijgen de kinderen de kans zich sociaal emotioneel en cognitief goed te ontwikkelen. Middels professioneel klassenmanagement is het voor de leerkrachten goed mogelijk om ieder kind de nodige aandacht te geven. Hierdoor kunnen we ons onderwijs ‘op maat’ wat betreft inhoud, tempo, niveau en leerstrategie aanpassen aan de verschillende behoeften van onze leerlingen.

De kleinschaligheid draagt bij aan een gevoel van veiligheid en welbevinden. Iedereen voelt zich snel thuis op de SAB. De kinderen uit alle groepen kennen elkaar en helpen elkaar. We leren onze leerlingen dat zij verantwoordelijk zijn voor hun eigen gedrag en hoe zij respectvol om kunnen gaan met anderen en de wereld.

De SAB staat bekend als school waar kunstzinnige oriëntatie van oudsher een grote rol speelt in het onderwijs. Met je handen en je hoofd leren over kunst en cultuur vinden wij belangrijk. Bezig zijn met beeldende vorming, drama, dans en muziek: het is een manier om de wereld en je eigen talenten te ontdekken en om je gevoel uit te drukken of je verhaal te vertellen. Kunst- en cultuurbeleid is dan ook een speerpunt van onze school.

De eisen die ‘later’ in de echte wereld aan de kennis en vaardigheden van onze leerlingen worden gesteld veranderen. De inzichten over (leren) leren veranderen ook. Op de SAB bereiden we onze kinderen zo goed mogelijk voor op de toekomst en besteden we veel aandacht aan flexibiliteit, samenwerken, projectmatig werken, denken in (creatieve) oplossingen, ondernemen, presenteren etc. Het International Primary Curriculum (IPC) dat wij als leidraad voor alle creatieve, sportieve en cognitieve vakken hebben ingevoerd sluit hier prachtig op aan.

CONTINU ROOSTER

Maandag - Dinsdag
8:30 - 14:45 uur

lunchtijd op school is van 12:00 – 12:30 uur
onder toezicht van de leerkracht

Woensdag
8:30 - 12:00 uur

Donderdag - Vrijdag
8:30 - 14:45 uur

lunchtijd op school is van 12:00 – 12:30 uur
onder toezicht van de leerkracht

ONS ADRES

Mr. H. Enschedeweg 22
2111 EB Aerdenhout
023-544 18 52

BEREIKBAARHEID

Onze school ligt op het kruispunt van vijf brede lanen aan de Mr. H Enschedeweg te Aerdenhout, niet ver van de beveiligde oversteekplaats op de weg Heemstede-Zandvoort.

De school is gemakkelijk per fiets, auto en openbaar vervoer (buslijn 80) te bereiken.