Zelfstandige leerlingen en goede resultaten


Zelfstandige leerlingen en goede resultaten

Op de SAB ontwikkelen kinderen een grote mate van zelfstandigheid waardoor zij beter op hun eigen niveau kunnen werken. De leerkracht heeft hierdoor extra momenten om leerlingen ‘op maat’ te helpen. Door te werken met dagtaken en later met weektaken, krijgen de kinderen steeds meer verantwoordelijkheid over hun eigen leerproces. Ook gaan de kinderen vanaf groep 3 zelfstandig naar de klas.

De opbrengstgerichte kwaliteitszorg op onze school draagt bij aan de goede resultaten van onze leerlingen. Op groepsniveau en op individueel niveau worden steeds uitdagende, haalbare doelen gesteld. Bovendien wordt al vroeg geleerd om op school (en thuis) zelfstandig en gestructureerd te werken. Van oud-leerlingen, maar ook van decanen, horen we dat dit een belangrijke rol speelt bij het succes van onze leerlingen in het middelbaar onderwijs.