Vrijwillige ouderbijdrage (VOB)


Om extra faciliteiten te kunnen financieren, betalen de ouders een verenigingsbijdrage waarmee ons schoolfonds wordt gevormd. Dit bedrag wordt jaarlijks bijgesteld en in de Algemene Leden Vergadering (ALV) kenbaar gemaakt.

De VOB wordt aangewend voor de volgende activiteiten;

  • Activiteiten/excursies en materialen m.b.t. cultuur educatie ( Musea, Theater, Muziek)
  • Algemene festiviteiten ( Koningsdag, Sinterklaas, Kerstmis, Kinderboekenweek etc.)
  • Ondersteuning vakonderwijs (LO, BEVO)
  • Jaarlijkse schoolreisje
  • Begeleide schoolpleinactiviteiten gedurende de middagpauze (Sportfever)

De ouderbijdrage is, zoals blijkt uit de benaming, geheel vrijwillig. Wanneer ouders echter zouden besluiten om deze bijdrage niet te voldoen zal de vereniging andere keuzes moeten maken. Het karakter van de school, waarvoor de ouders hebben gekozen, zou hierdoor veranderen en de afhankelijkheid van de overheid neemt dan verder toe.

De vrijwillige ouderbijdrage kan ook in termijnen worden betaald.