Lidmaatschap van de vereniging

Minimaal één maal per jaar worden ouders uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering. U wordt daarin geïnformeerd over het beleid, de financiën en andere zaken die van belang zijn.