Basisschool SAB hanteert zes schoolregels:

  • 1. Wij hebben respect voor elkaar
  • 2. Wij zijn verantwoordelijk voor ons eigen gedrag
  • 3. Wij luisteren naar elkaar
  • 4. Wij helpen elkaar
  • 5. Wij lossen problemen op door te praten
  • 6. Wij doen elkaar geen pijn