Neutraal bijzonder onderwijs

De SAB is een school waar neutraal bijzonder onderwijs gegeven wordt. Een school op bijzondere grondslag heeft een eigen bestuur en valt niet, zoals een openbare school, onder een gemeentebestuur. Neutraal onderwijs wil zeggen dat we niet werken vanuit een bepaalde religieuze overtuiging, maar dat wij onderwijs geven dat uitgaat van de gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwelijke en maatschappelijke stromingen.