Leerplicht en verlof aanvragen


Leerplicht en verlof aanvragen

Een toelichting op de regels rondom de leerplicht en het aanvragen van verlof buiten de schoolvakanties om kunt u in de onderstaande documenten te lezen.

Toelichting Verlofaanvraag

Formulier Verlofaanvraag

Toestemmingsformulier externe hulp