International Primary Curriculum

Sinds een aantal jaren zijn wij een IPC school.  IPC (International Primary Curriculum) heeft als uitgangspunt dat de kinderen zo effectief mogelijk leren door het opdoen van relevante kennis, vaardigheden en inzicht. Het ontwikkelen van begrip voor anderen, zowel dichtbij als ver weg en leren over normen en waarden, speelt een belangrijke rol.

Door de brede opzet van de units worden diverse vakgebieden behandeld. Elke unit heeft leerdoelen waar we met elkaar aan werken en een overkoepelend thema waarin creatieve- en zaakvakken behandeld worden. Vakgebieden die aan bod komen zijn onder andere: Aardrijkskunde, Geschiedenis, Natuur, Muziek, Internationaal, ICT, techniek en beeldende vorming.

Tijdens de lessen wordt veel samengewerkt. In groepjes wordt gebrainstormd over het onderwerp en informatie vergaard van internet of uit naslagwerken. Daarnaast worden er onder andere proefjes gedaan, verhalen geschreven en diverse creatieve werkstukken vervaardigd.

Door de combinatie van de verschillende vakgebieden wordt het leren als betekenisvol ervaren. De leerlingen leren goed verbanden te leggen, breder te kijken dan het specifieke onderwerp en samenwerking wordt gestimuleerd.

Units worden vaak feestelijk afgesloten waarbij ouders uitgenodigd worden om te komen kijken naar een expositie, presentatie of voorstelling.