Stichting vrienden van de S.A.B.

Doelstelling:

De Stichting Vrienden van de SAB financiert de aankoop van extra middelen en de uitvoering van projecten, die de kwaliteit en doelstellingen van onze school verder waarborgen, die de school niet kan realiseren uit publieke gelden (= rijks- en gemeentesubsidies).

De Stichting Vrienden van de SAB kent drie bronnen van inkomsten, te weten (i) gelden van donateurs die gedurende een vooraf vastgestelde periode jaarlijks een kleiner of groter bedrag doneren, (ii) gelden uit incidentele donaties, en (iii) de opbrengst van (sponsor)activiteiten.

De donateurs houden de Stichting Vrienden van de SAB in leven en met de door de Stichting beschikbaar gestelde gelden is bijvoorbeeld het schoolplein in 2016 opgeknapt. De Stichting is voornemens om voor het komende schooljaar middelen beschikbaar te stellen voor het aanschaffen van nieuwe touchscreen schoolborden.

Ieder kind van onze school, van groep 1 tot en met groep 8, profiteert van het geld dat de Stichting aan de school besteedt. Mocht u zich verbonden voelen met de hierboven beschreven projecten, dan roepen wij u op te overwegen ook donateur te worden.

Wij streven er naar de ANBI-status (algemeen nut beogende instelling) van de Stichting zo spoedig terug te krijgen, waardoor doneren aan de Stichting een belastingvoordeel krijgt. Ten gevolge van een ANBI status wordt een deel van uw donatie aftrekbaar voor de belasting. Wij informeren u graag over de mogelijkheden; de informatie van de belastingdienst vindt u hier. Tot 2014 was een periodieke gift alleen aftrekbaar als deze was vastgelegd bij de notaris. Vanaf 2014 hoeft dit niet meer en volstaat een schriftelijke overeenkomst met de school. U kunt ook kiezen voor een eenmalige donatie.